Zwroty

Zwrot/Odstąpienie od umowy

  1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni . Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  2. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, opakowania pozostaną nienaruszone i nie będą nosiły śladów zużycia i niewłaściwego przechowywania.
  3. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt.
  4. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę.
  5. W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w punkcie 2 wymagania, zwrot zostanie zatwierdzony i potwierdzony droga mailową.
  6. Jeśli zwrot zostanie zatwierdzony, zostanie on dokonany za pomocą tych samych metod płatności, które zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.
  7. Zwrot pieniędzy nastąpi w terminie 14 dni od daty zatwierdzenia zwrotu.
Skip to content